KiTa Borstel

Dienstag 09:45-10:30

Dienstag 10:30-11:15

KiTa alte Schäferei

Freitag 8:30-09:15

KiTa der Sinne

Freitag 9:30-10:15

Freitag 10:15-11:00